Cumalı Ordugahı

CUMALI ORDUGÂHI

         Osmanlı İmparatorluğunun Makedonya’daki Ordu Merkezi olan Selanik, 23 Temmuz 1908’de II nci Meşrutiyetin ilanı ile birlikte askeri ve siyası olayların en yoğun cereyan ettiği bölge haline gelmiştir. Bu dönemde Makedonya Ordu Merkezinde çok sık olarak yapılan askeri manevralarda, Selanik’teki Büyük Komutanlık Kurmayı’nda eğitim ve öğrenin kısmının başkanı olan Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal etkili görevler üstlenmektedir.

          1909 yılı yazında Osmanlı Ordusu hizmetinde bulunan Alman Mareşali Vou Der Goltz Makedonya’daki Türk Ordusuna Garnizon tatbikatı yaptırmak üzere Selanik’e gelecektir. O’nun gelişi Mustafa Kemal’in ordu içinde görüş, anlayış ve kendisine güven bakımından nasıl herkesten üstün bir durumda olduğunu gösterecektir.

            1909 Kasım ayında yapılacak bu garnizon tatbikatına hazırlık olması amacıyla meseleler hazırlanmakta ve birliklere uygulatılmaktadır. Cumalı Ordugâhında yapılan süvari tugayı eğitim ve manevraları da bunlardan biridir.

              Mustafa Kemal bu tatbikatların yapılmasını en çok Türk subaylarının maneviyatını ve kendilerine güvenini arttırmak, düşünce bakımından hep yabancılara uymak zorunda olmadıklarını göstermek amacıyla gerekli görmektedir.

             Cumalı Ordugâhı: Makedonya bölgesinde Köprülü-İstip yolu üzerinde bulunmaktadır.

             Bu Ordugâhta 3 ncü Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi Paşa’nın komutası altında kurulan bir süvari tugayına eğitim ve manevra yaptırılmıştır. Bu manevraya katılan Mustafa Kemal’i “CUMALI ORDUGÂHI” adlı eserini yazmış; Süvari,bölük,alay, tugay eğitim ve manevralarını anlatmıştır.

                 Mustafa Kemal, bir kurmay subay olarak teorik bilgilere önem vermekte ancak askeri tatbikat ve manevralardan sadece katılanların yararlanmasını yeterli görmemektedir. Bu yüzden 10 gün süren bu tatbikat sırasında tuttuğu gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları eleştirileri yazmış, bol kroki ile küçük bir broşür haline dönüştür-müştür.

                 12 Eylül 1909’da tamamladığı bu eseri, Selanik’te 1909 yılında matbaa harfleriyle basılmıştır. Eser; 39 sayfa metin ve 7 adet krokiden oluşmaktadır. Orijinal metin Gnkur. ATASE Başkanlığı arşivindedir. Kitabın birinci kısmı günümüz Türkçesi, İkinci kısmı Osmanlıca olarak yayına hazırlanmıştır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !